1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Javni konkurs za izbor JLS i institucija u APV za izradu analiza energetske efikasnosti objekata javne namene

Obаveštаvаmo Vаs dа je Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku,građevinarstvo i saobraćaj rаspisаo Javni konkurs za izbor JLS i institucija u APV za izradu analiza energetske efikasnosti objekata javne namene

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku.


Javni konkurs 

Pravilnik 

Obrasci

Studije