1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Javni konkurs za izradu analiza potencijala za energetsku sanaciju objekata osnovnih škola i predškolskih ustanova

Obаveštаvаmo Vаs dа je Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku, građevinarstvo i saobraćaj rаspisаo Javni konkurs za izradu analiza potencijala za energetsku sanaciju objekata osnovnih škola i predškolskih ustanova.

Rok za podnošenje prijave je 21. septembar 2018.godine.


Javni konkurs za izradu analiza potencijala za energetsku sanaciju objekata osnovnih škola i predškolskih ustanova

Pravilnik o postupku izbora jedinica lokalne samouprave za izradu analiza potencijala za energetsku sanaciju objekata osnovnih škola i predškolskih ustanova

Obrazac - prijava na konkurs

Obrazac - ranije obaveze

Obrazac - sudski postupak

Obrazac - ranije korišćena sredstva Sekretarijata

Obrazac - obezbeđenje sredstava

Studije