1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
sreda, 05 decembar 2018 12:18

Javna nabavka usluge – Digitalizacija fondovske dokumentacije AP Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj objavljuje poziv za podnošenјe ponuda za javnu nabavku usluge – Digitalizacija fondovske dokumentacije AP Vojvodine

Rok za podnošenje ponuda je 14.12.2018. godine do 10:00 časova.


Poziv za podnošenјe ponuda za javnu nabavku usluge

Konkursna dokumentacija

Odgovor na pitanje 10.12.2018.

Studije