1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

U ponedeljak, 12. decembra 2011 godine, u 11.00 casova u  sali 23 na I spratu zgrade Vlade AP Vojvodine, predvidjeno je potpisivanje ugovora o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava od strane Pokrajinskog Sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine sa specijalnim bolnicama za produženu rehabilitaciju, ciji je osnivac Autonomna Pokrajina Vojvodina, odnosno Vlada  AP Vojvodine.

Sredstva, u ukupno predvidenom iznosu od 14.300.000,00 dinara, dodeljuju se prema Konkursu raspisanom 17.11 2011 godine, za projekte "Korišcenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode ( TPV)  i ostale potrebe grejanja u specijalnim bolnicama za produženu rehabilitaciju". Sredstva po ovom konkursu dodeljuju se bespovratno do 80 % vrednosti investicije za navedenu namenu, s tim da preostali iznos investicije od 20 % obezbeduju sami ucesnici konkursa. Od ukupno pet bolnica sa teritorije AP Vojvodine, koje zadovoljavaju uslove konkursa i koje su se prijavile na konkurs, sredstva je dobilo svih pet, a to su:

  1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Junakovic" Apatin,
  2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda" Melenci,
  3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Kanjiža", Kanjiža,
  4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „ Termal" Vrdnik,
  5. Specijalna bolnica za neurološka oboljenja i posttraumatska stanja „ Dr Borivoje Gnjatic" Stari Slankamen.

U Skupštini Vojvodine danas je u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za eneregetiku i mineralne sirovine održana prezentacija studija iz oblasti obnovljivih izvora energije i energetske infrastrukture. Za potrebe pomenutog sekretarijata u poslednje dve godine uradene su cetiri studije koje su danas  prezentovane.

Prva studija odnosi se na  procenu ukupnog solarnog potencijala  - solarni atlas i mogucnosti "proizvodnje" i korišcenja solarne energije na teritoriji AP Vojvodine. Studiju je uradio: Univerzitet u Novom Sadu  i Tehnicki fakultet "Mihajlo Pupin" iz  Zrenjanina. Studiju o supstituciji prirodnog gasa u sistemima proizvodnje toplotne energije na podrucju Autonomne Pokrajine Vojvodine uradio je Univerzitet u Novom Sadu - Ekonomski fakultet iz Subotice I  Fakultet tehnickih nauka iz Novog Sada. Treca Studija odnosi se na procenu ukupnih potencijala sa mogucnostima proizvodnje i korišcenja biogasa na teritoriji AP Vojvodine, koju je uradio Univerzitet u Novom Sadu - Fakultet tehnickih nauka. Cetvrta Studija je u vezi sa predlogom jedinstvenog sistema uredenja svojine nad distributivnim gasnim mrežama na teritoriji  Vojvodine,koju je  uradio Univerzitet u Novom Sadu - Fakultet tehničkih nauka.

Brojne goste, ucesnike skupa i domacine pozdravio je pokrajinski sekretar za eneregetiku i mineralne sirovine Radoslav Strikovic. Po njegovim recima sa ovim skupom nastavljamo sa aktivnostima, koje upotpunjuju dosadašnje informacije, potrebne svim buducim investitorima. Danas, ustvari predstavljamo cetiri studije.Jedna je posevecena solarnim potencijalima, druga potencijalima biogasa, treca se odnosi na substituciju prirodnog gasa, jer su postojali problemi sa nestašicom, dok se poslednja studija odnosi na prethodnu, gde smo sagledali u tehnickom i ekonomskom smislu koliko bi to koštalo da se prede na neki drugi vid grejanja. S obzirom na to da imamo veliki broj razlicitih vidova ulaganja u gasifikacionu mrežu, probali smo da nademo jedan jedinstveni model, kako da se to pitanje vlasništva reši.Sada imamo situaciju da distributeri gasa održavaju tu sekundarnu mrežu, a nemamo prave vlasnike, a mnoga pitanja od ovih zavisi i kako ce se saradivati i raditi sa buducim investitorima. Tako da ce današnje cetiri studije doprineti i nadograditi ono, što smo do danas ucinili. Ove godine doneta su mnoga zakonska rešenja, gde pre svega mislim na Zakon o energetici, Zakon o javnoj svojini, a do kraja ove godine treba da se donesu zakonske uredbe, koje se odnose na povlašcene proizvodace  i na stimulativne cene. Osim toga ocekujemo takode do kraja godine da se usvoji i zakon o javno-privratnom partnerstvu, koji je posebno bitan za lokalne samouprave, jer se one na taj nacin mogu ukljuciti u vlasništvo pojedinih firmi.

Kako kaže sekretar Strikovic, Vojvodina ima velike potencijale za korišcenje zelene eneregije i pošto je sledeca godina u tom znaku, mi smo spremni da joj  izademo u susret. Nakon usvojenog detaljnog plana regulacije, do sada smo za tri firme izdali lokacijske dozvole za vetroparkove i zato  nema razloga da do realizcije projekata ne dodje.

U godini energetske efikasnosti postavilo se pitanje, šta je Vojvodina po tom pitanju uradila. Na ovo pitanje odgovor je dao prof. dr Vladimir Katic, profesor Fakulteta tehnickih nauka u Novom Sadu.  Po njegovim recima pitanje enregetske efikasnosti je jasno i odnosi se na smanjenje ili umanjenje potrošnje dosadašnjeg vida elektricne energije i korišcenja alternativnih, obnovljivih i ekoloških vidova zelene eneregije. To je u svetu vec praksa, jer se na taj nacin štedi oko 30 odsto elektricne enrgije, a kod nas bi to bilo ušteda u kapacitetu jednog Obrenovca. Iako puno toga znamo i vidimo, trebali bi ipak da podemo od energetske efikasnoti stambenih zgrada, gde bi one u skorije vreme  dobijale energetske pasoše, a novac za to bi mi dobili odmah nakon pristupanja statusu kandidata za evropsko clanstvo. Iako imamo zakonske regulative i uredbe, potrebno je skratiti administrativni put za dobijanje brojnih dozvola u ovaj vid ulaganja. Sa duge strane država, bi ujedno morala da razmilsi i o osnivanju Fonda za energetsku efikasnost, ciji bi zadatak prevashodno i bio kraci, brži i jednostavniji administrativni put za investitore, kao i  podsticaj za ulaganje u  obnovljive izvore energije.

U naredna dva dana, u Beogradu ce biti održana prva regionalna konferencija koja za temu ima energetsku efikasnost železnice u funkciji održivog razvoja. Tim povodom je danas održana konferenciji za novinare, koju je organizovao Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine.

Prema recima podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine Veroslava Jankovica,  ovaj Sekretarijat pruža punu podršku ovoj temi, pošto je ova godina proglašena godinom energetske efikasnosti u Srbiji, a predstojeca konferencija je prva ove vrste u jugoistocnoj Evropi. Poznato je da se oko 30 odsto energije troši u sektoru transporta, a o energetskoj efikasnosti u oblasti železnickog trasporta i prevoza do sada se nije govorilo. Za postizanje energetske efikasnosti u transportu potrebna su velika ulaganja u infrastrukturu, tehnologiju i opremu - smatra Janković.

S obzirom na razlike u razvijenosti infrastrukture i prevoznih sredstava, kao i na razlike u ekonomskom razvoju, mere za poboljšanje energetske efikasnosti železnica  u razvijenim evropskim zemljama nisu u potpunosti primenjene na železnicama zemalja u regionu jugoistocne Evrope. Prema recima direktora Centra za održivi razvoj "Železnica Srbije" mr Dragana Marinkovica,  naše zaostajanje je smerljivo i u infrastrukturi i u voznim sredstvima. - Predstojeca konferencija ce osvetliti taj problem i sa stanovišta posebnosti u regionu, rekao je Marinković.

Železnicka preduzeca su zainteresovana za smanjenje sveukupnih troškova poslovanja, a posebno u delu potrošnje energenata, a da pri tome ocuvaju i cak unaprede svoju delatnost. Razmena iskustava železnica zemalja u regionu zato je veoma dragocena.

Optimalizacija korišcenja energije nije samo u funkciji uštede, vec se uklapa u opšti trend zaštite životne sredine. Pa je, tako, na današnjem presu, iznet niz podataka koji govore da je železnicki prevoz, iz ovih aspekata, u prednosti. U prošloj godini, železnica u Srbiji prevezla je robe u ekvivalentu koliko preveze oko milion kamiona. Železnicki prevoz emituje osam puta manje ugljen dioksida, i tri do pet puta je energetski efikasnija od drugih vidova putnickog saobracaja. To su razlozi zbog kojih su razvijene zemlje ulagale u železnicki saobracaj.

Na predstojecoj konferenciji ucestvovace predstavnici Medunarodne železnicke organizacije UIC i CER, Evropske banke za obnovu i razvoj, Simensa i drugih kompanija. Ucesnici su iz Austrije, Hrvatske, Slovacke, Italije, Slovenije, Crne Gore, Norveške, Nemacke, Bugarske, Republike Srpske  i naše zemlje.

Strana 34 od 34

Studije