1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
četvrtak, 14 februar 2013 00:00

Prezentacija planova i programa PSEMR-a

Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine, Nataša Pavićević Bajić, prisustvovala je sastanku predsatvnika Misije OEBS-a, Odeljenja za zaštitu životne sredine i Pokreta Gorana Vojvodine, u Ekološkom centru "Radulovački"u Sremskim Karlovcima.

Na ovom sastanku održana je prezentacija planova i programa Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, u vezi sa aktivnostima, koje Sekretarijat podržava iz oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, kao i mehanizama protiv klimatskih promena.
Nataša Pavićević Bajić je podsetila da je sektor životne sredine i energetike (uključujući i rudarstvo) važan za privredni razvoj Republike Srbije, jer treba da zadovolji sve veću tražnju za energijom i mineralnim sirovinama, a takođe i da doprinese razvoju zemlje, otvaranjem radnih mesta i uvođenjem novih tehnologija.

  • 02

Ovaj sektor neposredno utiče na kvalitet života svih stanovnika, a pažljivo upravljanje ograničenim ekološkim i energetskim resursima od ključnog je značaja, kao osnova, za dalji privredni rast i unapređenje konkurentnosti.

Najznačajniji potencijal AP Vojvodine svakako je biomasa i to poljoprivredna biomasa, ali Vojvodina raspolaže i drugim oblicima energije, pre svega geotermalnim izvorima, hidropotencijalima, energijom vetra i solarnom energijom.

  • 03

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, svojim planovima i programima rada ima za cilj što veću primenu i iskoristivost potencijala svih oblika obnovljivih izvora energije, čime bi se doprinelo većoj pouzdanosti snabdevanja energijom. Na ovaj način bi se obezbedila održivost razvoja sektora energetike, smanjila bi se zavisnost od uvoza energije, doprinelo bi se otvaranju radnih mesta, ruralnom razvoju i smanjenju emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte.

Još jedan generator privrednog rasta u narednoj deceniji biće energetski sektor i povećanje energetske efikasnosti. Energetska efikasnost privrede Srbije manja je oko četiri puta od proseka u Evropskoj uniji, dok je potrošnja primarne energije po glavi stanovnika, koja je često pokazatelj nivoa razvijenosti zemlje, manja oko dva puta.

  • 04

Tendencija većine zemalja je da smanji potrošnju energije i poveća opštu energetsku efikasnost. Da bi se to postiglo, neophodno je energetsku efikasnost staviti na listu prioriteta prilikom koncipiranja buduće ekonomske politike, a Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine je predvideo mere koje će imati pozitivni efekat na racionalnu upotrebu energije.

Na današnjem sastanku prezentovani su potencijali obnosljivih izvora energije u Vojvodini, dosadašnji realizovani projekti i projekti koji su u fazi realizacije. Jedan od prioritetnih ciljeva je realizacija projekta uvođenja biomase i korišćenje geotermalne energije, te korišćenje solarne energije za zalivne sisteme.

  • 05

Danas je u Vladi AP Vojvodine održan sastanak Radne grupe, koja je započela rad na izradi polaznih osnova za restrukturiranje Elektroprivrede Srbije, u odnosu na PD "Elektrovojvodina".
Sastanku su prisustvovali članovi ovog Radnog tela: Dragan Babić, PD "Elektrovojvodina" doo Novi Sad, Goran Gonđa, poslanička grupa SPS-PUPS-JS-SDP, Ištvan Dobo, poslanička grupa Savez Vojvođanskih Mađara, Veroslav Janković, podsekretar, Srđan Mihajlović poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine, Vladimir Plavšić, Sindikalna organizacija "Elektrovojvodina" Novi Sad, Nada Radovanović, pomoćnik sekretara za investicije u energetici, Svetlana Selaković, Demokratska stranka Srbije, Stojan Tintor, poslanička grupa Srpska Radikalna Stranka i prof. dr Ilija Ćosić, poslanička grupa "Izbor za bolju Vojvodinu".

Na radnom sastanku utvrđen je okvir za pregovaračku platformu budućeg radnog tima, koji bi trebalo da bude uključen u deo radne grupe Vlade Republike Srbije. Radna grupa je osnovana u cilju zaštite interesa građana, privrede, elektroenergetske infrastrukture i statusa PD Elektrovojvodina, kao i u cilju donošenja odluka u procesu restrukturiranja EPS-a.

Polazne osnove sa današnjeg sastanka radne grupe biće predložene Vladi AP Vojvodine i Skupštini AP Vojvodine na usvajanje.

Sledeći sastanak radne grupe biće održan u ponedeljak, 4. marta 2013. godine.

Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine Nataša Pavićević Bajić posetila je opštinu Novi Kneževac i sa predstavnicima opštine razgovarala o trenutnoj situaciji u energetici u ovoj opštini. Tokom razgovora predstavljeni su planovi i programi koje će Sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine sprovoditi tikom ove godine, a predsednik opštine Novi Kneževac, Dragan Babić govorio je o energetskim sistemima i potencijalima koje ova opština ima.

Tokom razgovora sa predsatvnicima Novi Kneževac ustanovljeni su pravci na osnovu kojih će se uspostaviti intenzivnija saradnja između Vlade Vojvodine i lokalne samouprave. Zajednički projekti, na kojima će biti bazirana buduća saradnja, prvenstveno se odnose na energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije, naglasila je Nataša Pavićević Bajić i dodala da je tu najpre reč o obezbeđivanju kotlova za grejanje predškolskih ustanova, osnovnih škola i domovima zdravlja, kao i kotlova za Specijalnu bolnici u Novom Kneževcu. Ona je naglasila da su energetski potencijali ove opštine veoma veliki u pogledu geotermalnih izvora i poljoprivrednih resursa, jer se ovakvi potencijali mogu iskoristiti, između ostalog, za izgradnju staklenika. Osim toga, Nataša Pavićević Bajić je naglasila potrebu za kontinuiranom saradnjom sa manjim opštinama, jer bi se izgradnjom infrastrukture i većom iskoristivošću energetskih potencijala poboljšao kvaklitet života ljudi u manjim mestima, čime bi se moglo preduprediti raseljavanje ljudi. Ona je podsetila da je iskoristivost obnovljivih izvora energije u Vojvodini oko 2 odsto, dok je po standardima EU propisano da ona treba da iznosi 27 odsto. – Pred nama je težak posao, ali ukoliko iskoristimo sve svoje potencijale i ako se na kvalitetan i promišljen način bude upravljalo obnovljivim izvorima energije, svi građani Vojvodine osetiće benefit, koji će se ogledati i u privrednom razvoju, kao i u smanjenju broja nezaposlenih, dodala je Pavićević Bajić.

  • 02

Predsednik opštine Dragan Babić je rekao da treba obezbediti sve uslove za kvalitetno grejanje u osnovnim školama u Srpskom Krsturu i Banatskom Aranđelovu, jer se te škole greju na čvrsto gorivo, a plan je da se u ovim školama obezbede kotlovi na biomasu, konkretnije pelete i slične sirovine. S tim u vezi, opština Novi Kneževac planira da osnuje preduzeće za proizvodnju peleta, čime će biti obezbeđen veliki broj radnih mesta. On je rekao da opština Novi Kneževac izdvaja oko 20 miliona dinara za grejanje predškolskih ustanova i osnovnih škola, a da bi se uz pomoć grejanja na biomasu, uštedelo više od 8 miliona dinara, koje bi lokalna samouprava usmerila na otvaranje novih radnih mesta.

  • 03

            

Na inicijativu Ambasade Republike Slovačke, pokrajinska sekretarka za energetiku i mineralne sirovine Nataša Pavićević Bajić primila je predstavnika ambasade, zaduženog za trgovinsko-ekonomske poslove, Jana Štarka i direktora kompanije "Credo Invest" iz Republike Slovačke, Daniela Dobrotu.

Predstavnik slovačke ambasade, Jan Štark je predstavio potencijalnog investitora u oblasti obnovljivih izvora energije kompaniju "Credo Invest", koja je spremna da investira u hidropotencijal u Vojvodini, konkretno, u izgradnju minihidroelektrana.

Daniel Dobrota je, tokom razgovora, rekao da je ova kompanija u Srbiji prisutna više od godinu dana, sa ciljem da ulaže sopstvena sredstva u razvoj minihidrocentala u Srbiji. Vojvodina ima dobar hidopotencijal za izgradnju minihidrocentrala, jačine između 10 i 15 megavata, u vrednosti od oko 30 miliona evra. Ukupna vrednost investicija za realizaciju ovakvog projekta u Srbiji iznosi oko 150 miliona evra, i to tokom ove i naredne godine, istakao je Dobrota. Dobrota je rekao da se korist, osim benefita u pogledu iskoristivosti obnovljivih izvora energije, ogledala i u mogućnosti otvaranja novih radnih mesta, jer je koncept da svaka hidrocentrala bude mala firma.

Nataša Pavićević Bajić je upoznala gosta sa sadašnjim tendencijama po pitanju obnovljivih izvora energije u Vojvodini i istakla da Pokrajina ide u pravcu iskorišćavanja biomase, u prvom redu poljoprivredne biomase, hidropotencijala, kao i geotermalnog potencijala. Ona je naglasila da su aktivnosti Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine usmerene ka iskorišćavanju svih energetskih potencijala, kao i u pravcu izgradnje energetskih objekata obnovljivih izvora energije. Inače, iskoristivost obnovljivih izvora energije u Vojvodini je na nivou od 2 odsto, što je daleko manje u odnosu na standarde propisane u Evropskoj uniji.

Pokrajisnki sekretar za energetiku i mineralne sirovine, Nataša Pavićević Bajić posetila je danas opštinu Odžaci, gde je sa predsednicom Izabelom Šerić, potpisala Ugovor o dodeli finansijskih sredstava za sufinansiranje troškova obezbeđenja grejanja u stambenim objektima u "Bloku 20" i "Bloku C", u Odžacima, u visini od 2 miliona dinara. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Skupštine stanara iz ovih stambenih objekata.

Ovom prilikom, Nataša Pavićević Bajić govorila je i o planovima i programima, koje će Sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine sprovoditi tokom ove godine, po pitanju uvođenja obnovljivih izvora energije u sisteme daljinskog grejanja i energetske efikasnosti u opštinama u Vojvodini.

Prema rečima predsednice opštine, Izabele Šerić, pomoć i podrška Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine u rešavanju problema grejanja u stambenim objektima "Blok 20" i "Blok C" u Odžacima od velikog značaja je za građane ove opštine, između ostalog, i zbog toga što je sagledana je mogućnost za rešavanje problema grejanja za sledeću sezonu, ali i zbog predloženog dugoročnog načina rešavanja problema grejanja u ovoj opštini.

Nataša Pavićević Bajić je podsetila da je problem grejanja u ovoj opštini nastao još u decembru prošle godine, kada je Sekretarijat prvi put uspeo da građanima ovih stambenih jedinica obezbedi sredstva za grejanje. Kako je naglasila, nezamislivo je da građani Vojvodine budu dovedeni u situaciju da nemaju mogućnosti da alternativnim sredstvima obezbede sebi grejanje. Sa ovom drugom tranšom sredstava, u visini od 2 miliona dinara, biće rešen problem grejanja do kraja grejne sezone.

Govoreći o planovima Sekretarijata, Pavićević Bajić je rekla da je cilj Sekretarijata da se u svim opštinama u Vojvodini, remontuju i izgrade toplane i toplovodi na obnovljive izvore energije, čime će se obezbediti kontinuitet u grejanju tokom grejne sezone, kao i smanjenje cena grejanja. U planu je da se u energetske svrhe, u daljinske sisteme grejanja iskoristi veliki deo poljoprivredne biomase, kao obnovljivog izvora energije čije efekte će, na prvom mestu osetiti građani, kroz smanjenje cene grejanja po kvadratu grejne površine, kao i poljoprivredni proizvođači, kroz povećanje profitabilnosti poljoprivrednih propizvoda. Najznačajniji efekat je stvaranje mogućnosti za izgradnju novih fabrika za peletiranje, čime će se obezbediti i otvaranje novih radnih mesta.

Značajan resurs u Vojvodini su i geotermalni izvori, koji se moraju iskoristiti u energetske svrhe i u poljoprivrednoj delatnosti za grejanje plastenika, čime će se omogućiti kvalitet i kvanitiet u proizvodnji hrane.

Studije