1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Na osnovu Javnog konkursa za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata povećanja energetske efikasnosti u objektima javne namene Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, koji je objavljen 10. juna 2015. godine, ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje ''Čika Jova Zmaj'' iz Ade realizovala je projekat, za koji je po ovom Konkursu dobila 5.166.639,50 dinara i to za objekat u Molu.

Tim povodom, pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine, mr Nenad Stanković obišao je danas ovu ustanovu i razgovarao sa predsednikom opštine Ada, Zoltaniom Bilickim i direktorkom, Natašom Popov.

Na objektu u Molu, površine 368,85 m2 izvršena je sanacija, a izvedeni radovi su ovom objektu od energetskog razreda klase E, obezbedili energetski razred C.

Radovi izvršeni na objektu podrazumevali su demontažu fasadnih ploča na prizemnom starom objektu koje su izrađene od azbest cementnog materijala, zamenjen je krovni pokrivač na oba objekta (starom i novom) koji su takođe izrađeni od azbest cementnog materijala (salonit ploče). Izvršena je i zamena drvene fasadne stolarije sa PVC profilima, kao i termoizolacija fasadnih zidova i tavanice.

Na osnovu projektno-tehničke dokumentacije sledi da procentualno smanjenje godišnje potrebe za grejanjem nakon sanacije treba da iznosi oko 49%.

Projektovana godišnja ušteda na osnovu manje potrošnje prirodnog gasa je reda veličine 175.000,00 do 210.000,00 dinara. Takođe, očekuje se i značajno smanjenje emisije ugljen dioksida u atmosferu.

Tema „Klimatski Panel Srbije“ – Inauguralna sednica, u svetlu aktuelnih i sve češćih prirodnih katastrova u našoj zemlji, ali i u svetu, nametnula se kao jedna od glavnih tema manifestacije „Međunarodni dani energetike i investicija“.

O klimatskim promenama i o svim koracima i naporima koje čini naša zemlja u skladu sa evropskim i svetskim tokovima govorili su predstavnici Vlade i Narodne skupštine Republike Srbije, Danijela Božanović i dr Branislav Blažić, kao i prof. dr Vladimir Đurđević, sa Meteorološkog instituta Univerziteta u Beogradu.

Ambasadorka Republike Francuske, NJ.E. Kristin Moro, govorila je o Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promeni klime, koja je održana u novembru 2015. godine u Parizu (COP 21), kada je postignut novi globalni sporazum o klimatskim promenama. U raspravi u Parizu učestvovala je i naša zemlja.

Kako je Kristin Moro istakla, Sporazum je potrebno što pre potpisati i ratifikovati. Potpisivanje će biti organizovano 22. aprila ove godine, na poziv generalnog sekretara UN, Ban Ki Muna. Nakon potpisivanja treba pristupiti ratifikaciji, a sam Sporazum će stupiti na snagu nakon što ga ratifikuje pedeset pet zemanja, što predstavlja 55%  emisije štetnog gasa, sa efektima staklene bašte. Obaveze proistekle iz Sporazuma računaju se od 2020. godine, do tada, od potpisnica se očekuje da uspostave javne politike, koje će im omogućiti da ispune preuzete obaveze u okviru njihovog nacionalnog doprinosa. U slučaju Srbije, sve će biti ispunjeno uz pomoć EU i njenih članica, jer će se to obaljati istovremeno sa radom na preuzimanju pravnih tekovina EU, u okviru pregovora o pridruživanju. Već 2018. godine biće održan sastanak, tokom koga će biti procenjeno smanjenje gasa sa efektom staklene bašte, koje su države ostvarile, a koji će omogućiti korekciju predviđanja u okviru nacionalnih doprinosa.  Tokom protekle godine nametnuo se zaključak do koje mere je značajno obrazovanje i objašnjavanje građanima svih kategorija i svih uzrasta, kao i koliko je značajno uključivanje i privatnog sektora u sprečavanju emisije štetnih gasova u atmosferu. Amasadorka Moro je istakala da naša zemlja može da računa na pomoć i podršku Republike Francuske, kao i to da će se nastaviti zajednički rad na buđenju svesti o važnosti uticaja klimatskih promena na globalnom nivou.

Pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, dr Slobodan  Puzović je u svom pozdravnom obraćanju istakao značaj saradnje svih nivoa vlasti, kako bi se predupredile štetne posledice klimatskih promena u budućnosti, te da je saradnjom svih partnera moguć doprinos kvalitetnijem i boljem životu, držanjem pod kontrolom klimtaskih promena, pa čak, u pojedinim segmentima, i iskorišćavanjem samih promena kao potencijala. Sekretar Puzović održao je prezentaciju, kojom je imao za cilj da ukaže na način upravljanja rečnim slivovima u predupređenju poplava i vanrednih stanja kada su u pitanju poplave. Svojom prezentacijom ukazao je na uzroke, posledice i potrebe u odnosu na uređenje slivnih područja velikih reka, kako bi se predupredile poplave, ali i kako bi se upravljalo velikim padavinama i poplavama. Takođe, Puzović je ukazao i na to kako je moguće obezbediti dovoljnu količinu vode u sušnim periodima za vodosnabdevanje i za navodnjavanje, ali i za ukupan biodiverzitet.

Vojvodina je veoma specifična, zbog toga što su vojvođanske vode tranzitne, međunarodne, zbog čega je neophodno usklađivanje sa okolnim zemljama u odnosu na očuvanje vode i njenog kvaliteta, istakao je Puzović.

Najveći problemi odnose se na neodgovorno ponašanje ljudi - bacanjem otpada u reke dolazi do zakrčenja koja prouzrokuju nekontrolisan nadolazak vode, zatim nelegalna izgradnja stambenih i drugih objekata uz samu obalu reka, ali i neodgovorno i neplansko sečenje šuma, takođe predstavljaju veliki problem i to na više nivoa. Puzović je ukazao na nedovoljno kvalitetan rad inspekcijskih organa.

Ukoliko poštujemo prirodu i ona će poštovati nas, istakao je Puzović. Zbog toga je važno poštovati tokove reka, močvarna područja, koja imaju kapacitet da upijaju velike količine vode, da obezbeđuju navodnjavanje okolnih šuma ili obradivog zemljišta. Kanalisanje vodenih tokova ljudskom rukom na neodgovoran i provizoran način predstavlja veliki problem, možda i veći od samih klimatskih promena, a poštovanjem zakona i mišljenja stručnjaka i odgovornim ponašanjem prema prirodi, mnoge nevolje mogu da se preduprede, istakao je Puzović.

 • 2-dan-2

Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine, mr Nenad Stanković, otvorio je ovogodišnju manifestaciju „Međunarodni dani energetike i investicija“.

Pozdravivši sve prisutne, kao i predstavnike organizatora manifestacije, Anu Bovan, predsednicu Centralno evropskog foruma za razvoj – CEDEF, Slobodana Cvetkovića, direktora Novosadskog sajma, Roberta Čobana, predsednika Color Press Grupe, mr Nenad Stanković je podsetio da je Svetski dan energetske efikasnosti, zbog čega je i ovogodišnja Manifestacija pomerena za mesec mart, ustanovljen 5. marta 1998. godine, kada se u Austriji održala svetska konferencija na kojoj je diskutovano o energetici i energetskoj efikasnosti.

Energetska efikasnsot ne znači kompromis koji se održava na kvalitet života, već pametno ponašanje, koje treba da obezbedi istu robu i istu uslugu, uz korišćenje manje energetskih resursa. Srbija troši dvostruko više energije od svetskog proseka, a za takvo ponašanje nema mnogo razloga. Zbog toga su ovakve manifestacije neophodne, kako bi eksperti razmenili znanja i iskustva i kako bi se prezentovali primeri dobre prakse. Ovo je prilika da lokalne samouprave investitorima prezentuju svoje projekte, a bankari i osiguravajuća društva da svojim uslugama olakšaju realizaciju projeketa, istakao je Stanović.

 • IMG_5259

Pored energetske efikasnosti, kao centralne teme, na ovogodišnjom manifestaciji biće održane sesije i radionice o obniovljivim izvorima energije, klimatskim promenama, održivoj gradnji, otpadu kao energetskom resursu, geopolitičkom uticaju na pravce razvoja energetskog sektora, kao i mnogo drugih tema. Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, iako skromnog budžeta, pruža podršku realizaciji projekata iz oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, prevashodno raspisivanjem konkursa za dodeljivanje bespovratnih podsticajnih sredstava. Trenutno je u toku sedam javnih konkursa namenjenih javnim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine, poljoprivrednim gazdinstvima, kao i nevladinom sektoru. Ukupan iznos sredstava je 174 miliona dinara.

Sekretar Stankvović je govorio i o dve studije, koje je finansirao Sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, a to su Studija o geotermalnom potencijalu na teritoriji AP Vojvodine, koju je izradio Rudarsko-geološki fakuzltet iz Beograda, i Studija ubiranja, skladištenja i prerade kukuruzovine za korišćenje kao energenta za biogoriva na teritoriji AP Vojvodine, koju je izradio FTN, Novi Sad. Takođe, prisutni će imati priliku i da se upoznaju sa Softverom za automatsku kategorizaciju objekata, na osnovu kriterijuma energetske efikasnosti, koji će biti besplatan za korišćenje svim lokalnim samoupravama na teritoriji AP Vojvodine.

 • IMG_5260

Znanje i iskustva drugih mogu pomoći da se određene deonice razvojnog puta mogu brže preći i izbeći greške koje su drugi već prešli. Umrežavanje gradova u cilju povećanja energetske efikasnosti, smanjenje emisije štetnih gasova, privlačenje investicija i povećanja sveukupnog kvaliteta života dali su izuzetno dobre rezultate u zemljama EU, rekao je Sekretar Stanković i istakao da su ovakvi primeri dobre prakse pokazatelji pravca kojim bi i naša zemlja trebalo da ide. Zbog toga je danas potpisan Sporazum o saradnji za formiranje LEEN mreže na teritoriji AP Vojvodine. Reč je o saradnji sa LEEN GmbH – Karlsruhe (Learning Energy Efficiency Netvorks),  Energetskim inovacionim centrom TESALIANUM iz Beograda, Fakultetom tehničkih nauka iz Novog Sada i Međunarodnim forumom o čistim energetskim tehnologijama iz Novog Sada, kao i sa lokalnim samoupravama, u cilju sveobuhvatnog povećanja energetske efikasnosti. Opštine koje su zainteresovane za učešće u ovom projektu su Bačka Topola, Bečej, Kanjiža, Šid, Senta i Sremska Mitrovica. Sekretar Stanković je izrazio očekivanje da će ova mreža u narednom periodu da se proširi i na druge opštine u Vojvodini.

Povodom potpisivanja Sporazuma o saradnji, predsednica Energetskog inovacionog centra TESALIANUM iz Beograda, Mirjana Prljević je rekla da se pokreće projekat koji će biti finansijski podržan iz budžeta nemačke regije Banen Virtemberg. Radi se o tome da je prvi put opštinama u Vojvodini ponuđen integralan pristup unapređenja energetske efikasnosti, jer su do sada opštine uglavnom radile parcijalno i to najviše u oblasti zgradarstva i rasvete. Sada će se opštinama pristupiti trogodišnjim projektom – u prvoj godini će opštine dobiti izveštaj i o proizvodnim procesima, biomasi, geotermalnim izvorima, a treći deo se odnosi na transport. Ovde se isključivo radi o sistemu energetskog menadžmenta. Važno je istaći da su neke opštione već imale energetskog menadžera, ali oni nisu prošli dovoljan serifikacioni period, a cilj je da se svi menadžeri obuče tokom čitavog procesa. Sve vreme će se održavati saradnja sa inženjerima fakulteta tehničkih nauka, što znači da će biti uposleni domaći stručnjaci.

 • IMG_5267

Na ovaj način, opštine će se pripremati za privlačenje direktnih investicija, jer opštine dobijaju softver sa dvadeset i jednim nalogom, što je glavni domen nemačkog partnerstva, gde se nalaze detaljni opisi svake investicije i informacije o povraćaju investicije, te o uštedama nastalim primenom principa energetske efikasnosti.

Slobodan Cvetković je rekao da Novosadski sajam ima zadatak da stvori ambijent za okupljanje stučne javnosti i da prikaže sve ono što je najaktuelnije i najvažnije, u ovom slučaju, u oblasti energetike i investicija. Ove godine na Sajmu će biti reči i o građevinarstvu, što sa energetikom i investicijama čini celinu.

„Dani energetike i investicija“ se već tradicionalno organizuju na Novosadskom sajmu, rekao je Cvetković i dodao da je i ova institucija pratila trendove i zahteve novog doba, te je tako, prošle godine smanjen utrošak električne energije za 25%, smanjena je za 20% potrošnja vode, a trenutno je u fazi izrada projekta, u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka, o stvaranju uslova za dve solarne elektrane od po 500 kW na sali 1 i na Master centru.

 • IMG_5283

Ana Bovan je istakla da je, uprkos ovogodišnjim poplavama, ovo pravi trenutak da se govori o ulaganjima u infrastrukturu i o investicijama u lokalnim samoupravama. I ovogodišnja manifestacija, kao i sve održane do sada, veoma su važne sa aspekta zelene energije i iskorišćavanja potencijala obnovljivih izvora, kako bi se spojilo znanje sa tehnologijijom i finansijskim sredstvima, kako bi se ostvarili dobri poslovni potezi, ali i da se podele iskustva i da se usvajajau nova saznanja.

Grad partner Međunarodnih dana energetike i investicija su Grad Novi Sad i Grad Zrenjanin, a Kompanija „Generalo osiguranje Srbija“ podržala je organizaciju ove međunarodne manifestacije.

Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine, mr Nenad Stanković, boravio je u Srednjoj elektrotehničkoj školi “Mihajlo Pupin” povodom ocenjivanja učenika čiji su radovi pristigli na Konkurs sa temom “Energetska efikasnost”. Konkurs je raspisan povodom 5. marta, međunarodnog Dana energetske efikasnosti.

Sekretar Stanković je izrazio zadovolјstvo što se ovakvo takmičenje može smatrati već tradicionalnim, s obzirom na to da se održava od 2013. godine. Ovom prilikom je podsetio da je 5. marta 1998. godine u Austriji održan svetski skup na temu energetika i energetska efikasnost, gde su razmatrani problemi iz obe oblasti i gde je ukazano na mogućnost njihovog rešavanja u budućnosti.

Pokrajinski sekretarijat za eneretiku i mineralne sirovine podržava kako ovu, tako i svaku drugu akciju koja se bavi aktuelnim temama iz energetike, istakao je mr Stanković i rekao da je energetika i sve u vezi sa njom, struka koja je u svetu veoma tražena, te da je neophodno da se njome bavimo i kod nas. Tim povodom čestitao je mladim učenicima na opredelјenju da učestvuju na Konkursu, i pozvao sve zaiteresovane nastavnike i učenike da dođu na Novosadski sajam 10. i 11. marta, kada će biti održani Međunarodni dani energetike i investicija.

 • IMG_6896

Sekretar Stanković je istakao da bi mediji trebalo da posvećuju više pažnje dobrim, uspešnim i vrednim učenicima i poručio da se učenjem i radom na sebi obezbeđuje kako bolјa budućnost za svakog pojedinca, tako i za društvo u celini.

 • IMG_6916

Direktor Milan Vukobrat je čestitavši učenicima na učešću na Konkursu, kao i na postignutim rezultatima, istakao da se dobri rezultati mogu postići vrednim radom, a da su kvalitetni uslovi, prava zanimanja i ne na poslednjem mestu izvanredan nastavni kadar ono što karakterišu ovu školu.

 • IMG_6945

 

Na Novosadskom sajmu održana je danas konferencija za novinare, povodom ovogodišnje manifestarcije „Međunarodni dani energetike i investicija 2016“. Manifestacija, pod motom „Energija u dobrom smeru“ biće održana 10. i 11. marta 2016. godine.

Organizatori Manifestacije su Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, Centralno evropski razvojni forum – CEDEF, Color Press Grupa i Novosadski sajam. Grad partner dana energetike i investicija je Grad Novi Sad, a Grad Zrenjanin je grad prijatelj ove Manifestacije. Strateški partner Novosadskog sajma je Generali osiguranje Srbija.

Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine, mr Nenad Stanković, istakao je da, iako je prošlo malo vremena od prošlogodišnje Manifestacije, pripremljen je bogat stručni i izlagački program. Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine i ove godine će, kao i prethodnih, obezbediti jedan štand, gde će lokalne samouprave moći besplatno da se predstve svojim projektima u privlačenju domaćih i stranih investitora. Sekretarijat će ove godine prezentovati tri projekta, koje je finansirao tokom prošle godine. Na prvom mestu je Studija  o geotermalnom potencijalu teritorije AP Vojvodine – istraživanja, valorizacija i način korišćenja. Ovu studio je izradio Rudarsko-geološki fakultet iz Beograda, a kroz nju, svakoj lokalnoj samoupravi biće predstavljene perspektive i potencijali geotermalne energije, sa mogućnošću korišćenja i zamene postojećih sistema grejanja, prevashodno, kroz zamenu fosilnih goriva.

Sledeću studiju izradio je Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada, a reče je o Studiji ubiranja, skladištenja i prerade kukuruzovine za korišćenje kao energenta i sirovine za biogorivo na teritoriji APV.

 • IMG_5218

Treći projekat, koji će biti prezentovan je Softver za automatsku kategorizaciju objekata na osnovu kriterijuma energetske efikasnosti. Softver će biti dostupan svim lokalnim samoupravama, uz mogućnost besplatnog korišćenja, kako bi bilo snimljeno stanje energetske efikasnosti zgrada koje koriste opštine, sa predlogom mera, da bi se energetska efikansost podigla na što viši nivo.

Prema rečima direktora Novosadskog sajma, Slobodana Cvetkovića, ovogodinšnji «Dani energetike i investicija» održavaju se u martu, a ne, kao što je to do sada bilo tokom jeseni, između ostalog i zbog toga što se 5. mart obeležava kao Svetski dan energetske efikasnosti. Ove godine je pored energetike, uveden i segment građevinasrtva, s akcentom na uštedu energije i obezbeđivanje održive gradnje primenom tehničkih mera, standarda i uslova planiranja, projektovanja, izgradnje i upotrebe objekata. Ciljevi ovogodišnje Manifestacije su da se podstaknu poslovni kontakti i saradnja između svih relevantnih aktera u oblasti energetskog i sektora lokalnog  razvoja u Srbiji i regionu, da se omogući upoznavanje potencijalnih investitora sa investicionim projektima i stimuliše veće investiranje, te da se predstave nove tehnologije. Takođe, cilj je da se doprinese većoj eksploataciji i iskorišćavanju obnovnjivih izvora energije i ekološki svesnoj izgradnji objekata i da se problem klimatskih promena ustali kao tema u domaćoj javnosti, kao jedna od najznačajnijih tema današnjice.

 • IMG_5219

Predsednica CEDEF-a, Ana Bovan je istakla da se ove godine spajaju energetika sa građevinarstvom i investicije - teme koje su izuzetno važne u našoj zemlji. Akcenat će biti stavljen na važnost borbe protiv klimatskih promena.

Predsednik Color Press Grupe, Robert Čoban, kurs panel diskusija usmeriće ka geostrateškim i geoploitičkim izazovima naše zemlje.

Šefica kancelarije za lokalnu ekonomiju i razvoj Grada novog Sada, profesor dr Marijana Đurić Mijatović, predstaviće Strategiju energetskog razvoja Grada Novog Sada, koja je izrađena krajem 2015. godine, a akcenat svojih diskusija usmeriće ka javno-privatnom partnerstvu. Jedna od glavnih tema biće uspostavljanje regionalnog sistema upravljanja otpadom, ali i projekat Samogrejne ekološke kuće. Kada je reč o investicijama, biće prezentovane slobodne lokacije za investitore, s akcentom na proširenje radnih zona, odnosno, uređenje radne zone Sever 4 u Novom Sadu.
Direktor regionalnog centra Generali Osiguranja Srbije, Leonid Babić je rekao da je polisa osiguranja u današnje vreme temelj svake investicije, pa tako je ona neraskidivi deo i svih tema o kojima će biti reči na ovogodišnjoj Manifestaciji.

 • IMG_5220
 

Studije