1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
ponedeljak, 29 februar 2016 14:45

Dve nove studije Fakulteta tehničkih nauka

Fakulteta tehničkih nauka, Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu u saradnji sa Sekretarijatom za energetiku i mineralne sirovine izradio je dve nove studije na temu prostornog razmeštaja namenskih javnih skladišta agrarne biomase na teritoriji AP Vojvodine i ubiranja, skladištenja i prerade kukuruzovine za korišćenje kao energenta i sirovine za biogoriva na teritoriji AP Vojvodine. Studije možete preuzeti u odeljku Studije/Biomasa ili klikom na ovaj link.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine doneo je odluke o obustavljanju postupaka za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za realizaciju sledećih projekata, po konkursima objavljenim 30.09.2015.godine

Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine, mr Nenad Stanković, potpisao je ugovore o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi, kao i ugovore o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstva za realizaciju projekata ugradnje kotlova sa većim stepenom korisnog dejstva u javnim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine.

Prvi konkurs je namenjen zemlјoradničkim zadrugama, registrovanim polјoprivrednim preduzećima, privrednim društvima i preduzetnicima registrovanim za uzgoj životinja, sa sedištem u AP Vojvodini. Za realizaciju devet projekata, koliko je, prema rezulatatima konkursne komisije, zadovolјilo uslove konkursa, izdvojeno je 35 miliona dinara.

Sredstva za realizaciju projekata po drugom konkursu iznose više od 8 miliona i 106 hilјada dinara, a na osnovu rezultata konkursne komisije, utvrđeno je da su tri javne ustanove sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, ispunile predviđene uslove konkursa.

Obaveza korisnika sredstava je da projekat realizuju do 30. juna 2016. godine, s rokom od petnaest dana za dostavlјanje izveštaja o utrošenim sredstvima i realizaciji samog projekta.

Prema rečima mr Nenada Stankovića, većina konkursa, koji su bili objavlјeni tokom ove godine, biće raspisani i sledeće, ali će broj i vrsta konkursa biti usklađivani sa budžetskim sredstvima predviđenim za narednu godinu.

Studije