1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine, mr Nenad Stanković, potpisao je ugovore po osnovu dva konkursa Sekretarijata, koji su bili raspisani u martu ove godine, a čiji je cilj promovisanje obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti.

Konkursi su namenjeni individualnim poljoprivrednim gazdinstvima. Prvi konkurs se odnosi na energetski održive farme. Ukupan iznos sredstava iznosi 45 miliona dinara. Na konkurs se prijavilo dvadeset i pet aplikanata, a ukupan iznos traženih sredstava je 88 miliona dinara. Na osnovu pregleda stručne komisije, utvđeno je da je 18 aplikanata ispunilo sve formalne uslove, ali nivo traženih sredstava iznosio je 62 miliona. Nakon rangiranja po objavljenim kriterijumima, ugovori se potpisuju sa 13 poljoprivrednih gazdinstava u iznosu od 45 miliona dinara, rekao je sekretar Stanković i dodao da će svim gazdinstvima biti umanjena sredstva za oko 100 hiljada dinara, kako bi se ispunile obaveze prema svim danas prisutnim gazdinstvima.

  • 14042016_Stankovic_ugovori 01

Drugi konkurs odnosi se na primenu solarne energije u zalivnim sistemima. Reč je o malim mobilnim zalivnim sistemima, koji koriste sunčevu energiju. NJihovim radom, moguće je navodnjavati od pola hektara do pet hektara poljoprivredne površine, u zavisnosti od snage solarnih panela i pripadajuće opreme.

Za ovaj konkurs prijavilo se trideset i četiri aplikanata, od kojih su dvadeset i tri aplikanta ispunili sve uslove, ali su potraživanja bila petnaest miliona, a po konkursu je predviđeno deset miliona dinara. Potpisano je ukupno šesnaest ugovora, a smanjenja u odnosu na tražena sredstva iznose u proseku oko dest hiljada dinara.

Kako je sekretar Stanković naglasio, ulaganja će biti isplaćena u roku od tri do sedam godina, u zavisnosti od snage sistema koji se koristi.

  • 14042016_Stankovic_ugovori 03

Oba konkursa imaju za cilj zamenu fosilnih goriva obnovljivim izvorima energije. U prvom slučaju je reč o primeni biomase, koja je svakako prisutna na poljoprivrednim gazdinstvima, dok je po drugom konkursu reč o primeni solarne energije, jer je reč o poljoprivrednim površinama, koje nemaju pristup javnoj distributivnoj mreži. Da bi se vršilo navodnjavanje, koriste se agregati, koji mnogo troše fosilna goriva, ali primenom solarne energije, putem solarnih panela, nema troškova za energente. Značajno je i to što se potreba za navodnjavanjem poklapa sa sušom, odnosno, sa sunčanim danima, čime se obezbeđuju potrebe pumpe koja vrši navodnjavanje. U slučaju oblačnosti, u tim sistemima nalaze se i akumulatori, koji obezbeđuju dalje navodnjavanje.


Odluke o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za za finansiranje i sufinansiranje projakata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija u 2016.godini, za unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama, kao i učenika osnovnih i srednjih škola na području Autonomne pokrajine Vojvodine o efikasnom korišenju energije možete preuzeti u prilogu.

Odluke o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u zalivnim sistemima i projekata energetski održivih farmi možete preuzeti u prilogu.

Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine, mr Nenad Stanković, potpisao je ugovore o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za realizaciju projekata primene toplotnih pumpi za zagrevanje/hlađenje objekata javne namene na teritoriji AP Vojvodine.

Reč je o konkursu koji je raspisivan i prethodnih godina, a zainteresovanost za ovaj konkurs, kao i rezultati primene toplotnih pumpi za zagrevanje/hlađenje objekata javne namene, razlog su da se Konkurs ponovi i ove godine.

Ugradnjom toplotnih pumpi podstiče se racionalnije korišćenje energije, kao i njena ušteda, pošto toplotne pumpe, prema rečima sekretara Stankovića, za jedan uloženi kilovat čas električne energije daju četiri do pet puta više toplotne energije.

  • 12042016_Ugovori_energetika_3

Reč je o obnovljivom izvoru energije, čijom se upotrebom doprinosi zaštiti životne sredine, a kao krajnji benefit, značajan za građane, predstavljaju niži računi za energiju u samim stanovima.

Na konkurs je pristiglo jedanaest prijava. Ukupna tražena sredstva iznosila su oko 84 miliona dinara. Od ukupnog broja prijava, četiri prijave su ispunile sve uslove. Problemi koji su opredelili da ostale prijave ne prođu odnosili su se na nedostatak sopstvenog učešća, ili je nedostajalo istražno pravo za korišćenje podzemnih voda, te neki drugi formalni uslov.

  • 12042016_Ugovori_energetika_1

Danas su potpisani ugovori sa Domom za duševno obolela lica u Čurugu i Novom Bečeju, zatim sa predstavnicima Javne ustanove „Heroj Pinki“ iz Sremske Mitrovice i „Banje Junaković“ iz Apatina. Ukupan iznos sredstava za realizaciju ovih projekata iznosi oko 27 miliona dinara, a vreme provrata investicija je od tri do sedam godina.

Pokrajinski sekretarijat  za energetiku i mineralne sirovine je 2.09.2011.godine sa Udruženjem za zaštitu potrošača Vojvodine potpisao Ugovor, gde je predmet Ugovora bila usluga sprovođenja ankete ispitivanja indeksa zadovolјstva potrošača u isporuci toplotne energije i prirodnog gasa.

Udruženje je finalnu verziju Ankete „Ispitivanјe indeksa zadovoljstva potrošača u isporuci toplotne energije i prirodnog gasa“ dostavilo Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine 19.05.2015.godine i nakon prezentacije na Međunarodnom sajmu energetike i investicije 11.03.2016.godine postavlјa se na sajt Sekretarijata, kako bi šira javnost imala uvida u Anketu.

Dokumente možete preuzeti u prilogu.


Ispitivanje indeksa zadovoljstva potrošača u isporuci prirodnog gasa

Ispitivanje indeksa zadovoljstva potrošača u isporuci toplotne energije

Odluku o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene toplotnih pumpi za zagrevanje/hlađenje objekata javne namene možete preuzeti u prilogu.

Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine, mr Nenad Stanković, potpisao je ugovore o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za realizaciju projekata rekultivacije napuštenih kopova bez titulara, na teritoriji AP Vovjodine.

Sredstva po ovom konkursu dobile su vojvođanske opštine i mesne zajednice, u kojima se nalaze područja devastirana legalnom ili ilegalnom ekspolatacijom mineralnih sirovina. Reč je o Opštini Kula, MZ Lalić, Opštini Bečej, MZ Orešac, MZ Donji Tovarnik, MZ Banatsko Karađorđevo, MZ Stari Lec i MZ Kucura.

Ukupan iznos sredstava izdvojen za rekultivaciju napuštenih kopova iznosi 30 miliona dinara, a sredstva će biti utrošena za rekultivaciju takozvanih ekoloških crnih rupa, rekao je sekretar Stanković. Kako je sekretar Stanković naglasio, ovaj konkurs ima za cilj da pomogne lokalnim samoupravama da te zapuštene površine dobiju drugačiju namenu.

  • 02

Ove godine, kao i prethodnih, projektima su obuhvaćene razne ideje, od poribljavanja, čime se otvara mogućnost za sportski i ribolovački turizam, preko pošumljavanja, sve do izgradnje sportskih terena, kao i stvaranja novih pašnjaka.

Na Javni konkurs Sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine stiglo je ukupno devetnaest prijava, ali je nakon pregleda stručne komisije odlučeno da osam prijava ispunjava sve uslove Konkursa.

  • 03

Informacije o broju napuštenih kopova u Vojvodini mogu se pronaći na veb stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine www.psemr.vojvodina.gov.rs, putem softvera, pod nazivom Katastar napuštenih kopova, koji je na inicijativu Sekretarijata izradio Rudarsko geološki fakultet iz Beograda.

S obzirom na značajan broj devastiranih površina u Vojvodini, i u narednim godinama jedan od konkursa Sekretarijata biće upravo namenjen rekultivaciji.

  • 05

U današnjem dnevnom listu „Danas“ objavlјen je Javni konkurs Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi mlečnih krava.

Rok za podnošenje prijave je 20. april 2016. godine.

Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 25.000.000,00 dinara, dok je maksimalan iznos sredstava koji se dodelјuje po jednom projektu do 1.000.000,00 dinara.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica - nosioci registrovanih polјoprivrednih gazdinstava sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, registrovani za uzgoj goveda i proizvodnju mleka.

Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodelјuju koristiće se za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja sistema za rekuperaciju toplote i sistema sa solarnim kolektorima u svrhu pripreme tople potrošne vode za potrebe proizvodnje i održavanja na farmama mlečnih krava.

Cilјevi Konkursa su pružanje podrške ruralnom razvoju, kroz povećanje energetske samostalnosti, smanjenje potrošnje energije na farmama a time i troškova koji sve više opterećuju primarnu stočarsku proizvodnju.

Ovim Konkursom doprinosi se unapređenju i osavremenjivanju polјoprivredne proizvodnje kroz revitalizaciju postojećih sistema za zagrevanje na farmama i bolјe primene raspoloživih tehnologija u stočarskoj proizvodnji, povećanju konkurentnosti polјoprivrednih proizvoda, kroz smanjenje troškova proizvodnje-usled smanjenja troškova potrošnje energije po jedinici proizvoda, kao i pobolјšanju energetske efikasnosti kroz smanjenje potrošnje energije za isti obim i kvalitet proizvodnje ili povećanje obima i kvaliteta proizvodnje.

Realizacijom ovog projekta u velikoj meri doprineće se smanjenju emisije štetnih gasova u okolinu, sigurnijem snabdevanju energijom, kao i afirmaciji korišćenja obnovlјivih izvora energije.

Sve informacije u vezi sa Konkursom dostupne su i na veb stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine www.psemr.vojvodina.gov.rs


Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranјe realizacije projekata energetski održivih farmi mlečnih krava

Pravilnik o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranјe realizacije projekata energetski održivih farmi mlečnih krava

Obrazac - prijava na konkurs

Obrazac - ranije obaveze

Obrazac - sudski postupak

Obrazac - ranije korišćenje sredstava Sekretarijata

Obrazac - obezbedjenje sredstava

Studije