1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Na Novosadskom sajmu održana je danas konferencija za novinare, povodom ovogodišnje manifestarcije „Međunarodni dani energetike i investicija 2016“. Manifestacija, pod motom „Energija u dobrom smeru“ biće održana 10. i 11. marta 2016. godine.

Organizatori Manifestacije su Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, Centralno evropski razvojni forum – CEDEF, Color Press Grupa i Novosadski sajam. Grad partner dana energetike i investicija je Grad Novi Sad, a Grad Zrenjanin je grad prijatelj ove Manifestacije. Strateški partner Novosadskog sajma je Generali osiguranje Srbija.

Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine, mr Nenad Stanković, istakao je da, iako je prošlo malo vremena od prošlogodišnje Manifestacije, pripremljen je bogat stručni i izlagački program. Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine i ove godine će, kao i prethodnih, obezbediti jedan štand, gde će lokalne samouprave moći besplatno da se predstve svojim projektima u privlačenju domaćih i stranih investitora. Sekretarijat će ove godine prezentovati tri projekta, koje je finansirao tokom prošle godine. Na prvom mestu je Studija  o geotermalnom potencijalu teritorije AP Vojvodine – istraživanja, valorizacija i način korišćenja. Ovu studio je izradio Rudarsko-geološki fakultet iz Beograda, a kroz nju, svakoj lokalnoj samoupravi biće predstavljene perspektive i potencijali geotermalne energije, sa mogućnošću korišćenja i zamene postojećih sistema grejanja, prevashodno, kroz zamenu fosilnih goriva.

Sledeću studiju izradio je Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada, a reče je o Studiji ubiranja, skladištenja i prerade kukuruzovine za korišćenje kao energenta i sirovine za biogorivo na teritoriji APV.

  • IMG_5218

Treći projekat, koji će biti prezentovan je Softver za automatsku kategorizaciju objekata na osnovu kriterijuma energetske efikasnosti. Softver će biti dostupan svim lokalnim samoupravama, uz mogućnost besplatnog korišćenja, kako bi bilo snimljeno stanje energetske efikasnosti zgrada koje koriste opštine, sa predlogom mera, da bi se energetska efikansost podigla na što viši nivo.

Prema rečima direktora Novosadskog sajma, Slobodana Cvetkovića, ovogodinšnji «Dani energetike i investicija» održavaju se u martu, a ne, kao što je to do sada bilo tokom jeseni, između ostalog i zbog toga što se 5. mart obeležava kao Svetski dan energetske efikasnosti. Ove godine je pored energetike, uveden i segment građevinasrtva, s akcentom na uštedu energije i obezbeđivanje održive gradnje primenom tehničkih mera, standarda i uslova planiranja, projektovanja, izgradnje i upotrebe objekata. Ciljevi ovogodišnje Manifestacije su da se podstaknu poslovni kontakti i saradnja između svih relevantnih aktera u oblasti energetskog i sektora lokalnog  razvoja u Srbiji i regionu, da se omogući upoznavanje potencijalnih investitora sa investicionim projektima i stimuliše veće investiranje, te da se predstave nove tehnologije. Takođe, cilj je da se doprinese većoj eksploataciji i iskorišćavanju obnovnjivih izvora energije i ekološki svesnoj izgradnji objekata i da se problem klimatskih promena ustali kao tema u domaćoj javnosti, kao jedna od najznačajnijih tema današnjice.

  • IMG_5219

Predsednica CEDEF-a, Ana Bovan je istakla da se ove godine spajaju energetika sa građevinarstvom i investicije - teme koje su izuzetno važne u našoj zemlji. Akcenat će biti stavljen na važnost borbe protiv klimatskih promena.

Predsednik Color Press Grupe, Robert Čoban, kurs panel diskusija usmeriće ka geostrateškim i geoploitičkim izazovima naše zemlje.

Šefica kancelarije za lokalnu ekonomiju i razvoj Grada novog Sada, profesor dr Marijana Đurić Mijatović, predstaviće Strategiju energetskog razvoja Grada Novog Sada, koja je izrađena krajem 2015. godine, a akcenat svojih diskusija usmeriće ka javno-privatnom partnerstvu. Jedna od glavnih tema biće uspostavljanje regionalnog sistema upravljanja otpadom, ali i projekat Samogrejne ekološke kuće. Kada je reč o investicijama, biće prezentovane slobodne lokacije za investitore, s akcentom na proširenje radnih zona, odnosno, uređenje radne zone Sever 4 u Novom Sadu.
Direktor regionalnog centra Generali Osiguranja Srbije, Leonid Babić je rekao da je polisa osiguranja u današnje vreme temelj svake investicije, pa tako je ona neraskidivi deo i svih tema o kojima će biti reči na ovogodišnjoj Manifestaciji.

  • IMG_5220
 

Odluku o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za finansiranje realizacije projekata rekultivacije napuštenih kopova bez titulara možete preuzeti u prilogu.

ponedeljak, 29 februar 2016 14:45

Dve nove studije Fakulteta tehničkih nauka

Fakulteta tehničkih nauka, Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu u saradnji sa Sekretarijatom za energetiku i mineralne sirovine izradio je dve nove studije na temu prostornog razmeštaja namenskih javnih skladišta agrarne biomase na teritoriji AP Vojvodine i ubiranja, skladištenja i prerade kukuruzovine za korišćenje kao energenta i sirovine za biogoriva na teritoriji AP Vojvodine. Studije možete preuzeti u odeljku Studije/Biomasa ili klikom na ovaj link.

Studije