1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Finansijski dokumenti

Finansijski plan za 2020. godinu

Finansijski plan pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za 2020. godinu

Finansijski plan za 2020. godinu - rebalans

Finansijski plan pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za 2020. godinu - rebalans

Narativni izveštaj januar - jun 2020. godine


 

Pravilnik o utvrđivanju posebnog programa obuke (2019)

 

Finansijski plan za 2019. godinu - rebalans

Finansijski plan pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za 2019. godinu - rebalans


 

 

Finansijski plan za 2019. godinu

Finansijski plan pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za 2019. godinu


 

Finansijski plan za 2018. godinu - rebalans

Finansijski plan pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za 2018. godinu - rebalans


 

Finansijski plan za 2018. godinu

Finansijski plan pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za 2018. godinu


 

Finansijski plan za 2017.godinu

Finansijski plan pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine za 2017. godinu


Finansijski plan za 2016.godinu

Finansijski plan pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine za 2016. godinu


Finansijski plan pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine za 2015. godinu

Finansijski plan pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine za 2015. godinu - Rebalans, jun 2015. godine

Finansijski plan pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine za 2015. godinu - Rebalans, novembar 2015. godine

 

Izveštaji o izvršenju finansijskog plana

Pregled izvršenih rashoda po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama, analitički po primaocima sredstava, za period od 01.01.2016 do 31.01.2016


Izveštaj o izvršenju finansijskog plana za period od 01.01.-31.12.2015. godine - Obrazloženje

Izveštaj o izvršenju finansijskog plana za period od 01.01.-31.12.2015. godine - Tabela

 

Izveštaj državne revizorske institucije

Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja Završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja AP Vojvodine za 2014. godinu - Ključne nepravilnosti i preporuke

 

Podaci o dodatnim izvorima finansiranja

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine nije dobio sredstva po osnovu donacija, programa bespovratne pomoći, kredita ili drugih izvora finansiranja

Studije