1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Usluge iz oblasti geoloških istraživanja

Svi zainteresovani subjekti imaju pravo uvida u katastar aktivnih istražnih prostora; eksploatacionih prostora, ležišta i bilansa mineralnih sirovina i drugih geoloških resursa, katastar eksploatacionih polјa i knjigu isprava za teritoriju AP Vojvodine.

Zahtev za uvid u katastar aktivnih istražnih prostora; eksploatacionih prostora, ležišta i bilansa mineralnih sirovina i drugih geoloških resursa, katastar eksploatacionih polјa i knjigu isprava za teritoriju AP Vojvodine podnosi se Pokrajisnkom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine.
 
Uz zahtev za uvid u katastar aktivnih istražnih prostora; eksploatacionih prostora, ležišta i bilansa mineralnih sirovina i drugih geoloških resursa, katastar eksploatacionih polјa i knjigu isprava plaća se republička administartivna taksa za uvid u katastar (u iznosu od 4.410,00 dinara) i pokrajinska administartivna taksa za zahtev (u iznosu od  220,00 dinara).

Zahtev za izdavanje odobrenja za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa

Zahtev za izdavanje odobrenja za primenjena geološka istraživanja mineralnih resursa za dobijanje građevinskih materijala

Zahtev za produženje istražnog roka

Zahtev za zadržavanje prava na istražni prostor

Zahtev za prenos odobrenja za istraživanje

Zahtev za korišćenje geoloških karata

Zahtev za overu rezervi mineralnih sirovina i podzemnih voda

Zahtev za uvid u katastar istražnih i eksploatacionih polja

Takse za min.sirovine-jul 2016 i naknade za mineralne sirovine

Studije